De regelgeving voor drones gaat veranderen: zoals het er nu naar uitziet wordt de huidige nationale regelgeving in juni 2020 vervangen door een Europese verordening.

Europese verordening vervangt Nederlandse regelingen

Om ervoor te zorgen dat de dronesector in Europa tot wasdom kan komen is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan een Europees stelsel van regels, die in alle lidstaten ingevoerd gaat worden. Volgens de huidige planning worden de definitieve operationele vereisten in mei/juni van dit jaar door de Europese Commissie gepubliceerd, waarna de lidstaten een jaar de tijd krijgen om de regelgeving te implementeren. In mei of juni 2020 zou het zo ver moeten zijn en gaat Nederland over op de nieuwe EU-verordening.

Dat heeft flink wat consequenties voor zowel recreatieve als professionele dronevliegers. Zowel de Regeling modelvliegen (voor recreanten) als de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen (voor professionals) zullen dan verdwijnen. In plaats daarvan komen er een drietal categorieën waarin drone-operaties worden ingedeeld, afhankelijk van de veiligheids- en privacyrisico’s die deze met zich meebrengen: de open, specific en certified categorieën.

De toekomst: drone delivery en personenvervoer

Uiteindelijk zal de EU regelgeving veel mogelijkheden gaan bieden dan nu het geval is. Denk aan het vervoer van goederen of zelfs mensen middels onbemande luchtvaartuigen. In diverse landen – waaronder IJsland en Zwitserland – wordt er momenteel geëxperimenteerd met zaken als drone delivery, omdat daar de regels tot nu toe minder streng waren – maar daar komt in principe verandering in.

Uiteindelijk is de sky niet meer the limit; zolang aangetoond kan worden dat een bepaalde operatie veilig uitgevoerd kan worden, waarbij rekening wordt gehouden met zaken als geluidsoverlast en privacy, gaan er heel veel zaken mogelijk worden. Niet voor niets is smart logistics door het kabinet aangemerkt als een van de speerpunten als het gaat om de verdere ontwikkeling van de dronesector.