Vele gebieden in Nederland behoren tot zogenaamde CTR-gebieden rond de grote luchthavens zijn recreatieve drones en het gros van de zakelijk gebruikte drones dan niet welkom. Ook binnen de bebouwde kom met aaneengesloten bebouwing is het niet toegestaan om commerciële vluchten uit te voeren.  Door de samenwerking met Design for Motion kan DronePoint deze soort vluchten voor met name inspectie doeleinden nu wel voor u uitvoeren.

Wij beschikken nu over speciale ontheffingen en apparatuur waardoor onze drone-operaties in gecontroleerd luchtruim mogelijk worden. Uiteraard zitten hier nog steeds restricties aan verbonden maar wij gaan met u het gesprek aan om de mogelijkheden te verkennen voor met name inspecties van vastgoed, kunstwerken, kerken, torens en masten en overige infrastructuur.

Een goed voorbeeld is de inspectie door DronePoint van balkons van enkele flats in de Bijlmer in opdracht van Balm betonreparatie.

Wilt u een drone inspectie uitvoeren en hebt u te maken met een locatie binnen een CTR-gebied en of binnen de bebouwde kom neem dan contact met ons op om de mogelijk te bespreken.