Veelgestelde vragen

 

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met ons op via 030 60 558 77 of info@dronepoint.nl

Wat is een drone?

Een drone is een onbemand luchtvaartuig. Andere benamingen voor drone zijn: UAV (=Unmanned Aerial Verhicle), RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems).

Mag je met een drone vliegen?

Per 1 juli 2013 is het verboden om voor commerciële doeleinden dronevluchten te maken overal en voor iedereen in Nederland. Echter, met speciale opleidingen en trainingen is het mogelijk hiervoor een ontheffing te krijgen. DronePoint voldoet aan deze eisen en mag daarom dronevluchten aanbieden voor commerciële doeleinden.

Mag er overal in Nederland gevlogen worden?

Het Nederlandse luchtruim bestaat uit civiele en militaire ‘Controlled Aerospace’ gebieden.
Luchtverkeersleiding Nederland tolereert op dit moment geen enkele dronevlucht binnen civiele ‘Controlled Aerospace’ bij luchthavens. Neem contact met ons op om te vragen of uw dronevlucht uitgevoerd kan worden!

Welke ontheffingen zijn er?

Er zijn twee verschillende soorten ontheffing:
– Een projectontheffing van Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) voor 1 specifieke vlucht.
– Een bedrijfsontheffing van IL&T om vluchten uit te kunnen voeren.

Daarnaast zijn de volgende acties vereist:
– Per vlucht een provinciale vergunning Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) te verkrijgen. Sommige provincies eisen dit niet.
– Toestemming van de eigenaar van de grond waarvan je opstijgt en landt.
– 5 Dagen voorafgaand aan de vlucht via beheerder luchtruim een Notice To Air Man (NOTAM) indienen.
– 1 Dag voorafgaand aan de vlucht een melding naar de burgemeester van de gemeente waarvan je opstijgt en naar IL&T.

Hoe krijg je een RPAS ontheffing?

Om een RPAS ontheffing te verkrijgen moet het bedrijf dat dronevluchten uitvoert aan de volgende eisen voldoen:

1. Basistraining door erkend opleidingsbedrijf met een theorie examen.
2. Praktijkexamen door erkend opleidingsbedrijf.
3. Goedgekeurde Operations Manual.
4. Goedgekeurd toestel.
5. Luchtvaartverzekering

DronePoint heeft alle, op dit moment noodzakelijke, bevoegdheden om ontheffingen aan te mogen vragen voor het uitvoeren van commerciële dronevluchten op de daarvoor toegestane locaties in Nederland.

Voor meer informatie over wet-en regelgeving, zie het informatiebulletin van de Inspectie Leefomgeving & Transport

Hoe waarborgen jullie de veiligheid?

Om de dronevlucht zo veilig mogelijk uit te voeren, starten we om vooraf een risico analyse te maken. Tijdens deze analyse worden de mogelijke obstakels in kaart gebracht.

Hierbij wordt gedacht aan:
– specifieke kenmerken van de omgeving
– weersverwachting (regen, windkracht- en richting)
– aanwezigheid van mensen

Daarnaast wordt de vlucht uitgevoerd door een gecertificeerde pilot en een co-piloot die visueel contact houdt met de drone.

Kan ik live meekijken naar de beelden die de drone maakt?

Ja, het is mogelijk om mee te kijken naar de beelden die de drone maakt. Het is op deze manier ook mogelijk om te interveniëren als er op een bepaald moment specifieke wensen zijn van de klant. Door het meekijken mogelijkheid tot corrigeren kan een optimaal eindresultaat behaald worden voor u.

Hoe hoog mag een drone vliegen?

In Nederland mag een drone tot maximaal 120 meter hoogte vliegen. In het buitenland gelden hiervoor andere regels.

Wat is jullie werkwijze?

Stap 1: We starten met een kick off meeting met de klant om de wensen en behoeften en de risicoanalyse in kaart te brengen om vervolgens een vluchtplan op te stellen.

Stap 2: We regelen de projectontheffing en informeren de partijen die van de dronevlucht op de hoogte moeten zijn.

Stap 3: We voeren de dronevlucht uit op de gewenste dag (als de weersomstandigheden het toestaan om een veilige dronevlucht te garanderen).

Stap 4: We verwerken en slaan het verzamelde materiaal op in de DronePoint Viewer.

Stap 5: De foto’s worden gepresenteerd in de DronePoint Viewer naar wens van de klant (o.a. gewenste huisstijl, gewenste metadata, gewenste koppelingen met andere processystemen, etc.)

Stap 6: Hosting en opslag van de grote hoeveelheid data die gepresenteerd is in de DronePoint Viewer, zodat u daar niet naar hoeft om te kijken en geen investeringen benodigd zijn qua ICT-infrastructuur.