Afgelopen donderdag 17 maart was de WaterPro gebruikersdag 2016.
Beheerders en key-users van de waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Hunze en Aa’s wisselden ideeën uit en gaven samen met leverancier CenterOne richting aan de Roadmap WaterPro 2016-2017.

Naast presentaties over de nieuwe Omgevingswet en OLO ontwikkelingen verzorgde DronePoint een presentatie over handhaving en toezicht met drones.

Bekijk de presentatie en het onderstaande filmpje om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden.

Interesse? Neem dan contact met ons op!