“Mogelijkheden inzet drones bij waterbeheer zijn oneindig”  

Dat drones niet langer meer bij wijze van proef, maar op grotere schaal en wellicht zelfs structureel zullen worden ingezet in het waterbeheer, lijkt nog slechts een kwestie van tijd. Daartoe dient wel de wetgeving te worden aangepast. Dit stelde Peter van der Schuyt van DronePoint tijdens de Waterinfodag die 5 maart in Den Bosch werd gehouden. Waterschappen zouden met hulp van drones 25-40 procent efficencyverbetering kunnen boeken. “De mogelijkheden zijn oneindig.”

Dat er voor professionele, gecertificeerde drones met hun piloot (op de grond) wellicht een mooie toekomst in het verschiet zou kunnen liggen in waterland, lijkt te kunnen worden afgemeten aan de belangstelling voor de lezingen hierover. Ten overstaan van een ‘volle bak’ stelde Peter van der Schuyt van DronePoint en data- en softwareontwikkelaar CenterOne uit Zeist zich nadrukkelijk kandidaat om de waterschappen vanuit de lucht de helpende hand te bieden. Bijvoorbeeld voor inspecties en metingen, zoals bij het in kaart brengen van dijken en watergangen. Dat bespaart niet alleen kostbare mankracht, maar zorgt naar hun inschatting op zich al voor 25-40% efficiencyverbetering. Om drones te helpen slagen in hun missies, hoeven de waterschappen zich in elk geval geen zorgen te maken over het verkrijgen van de benodigde vergunningen. “Dat is ons pakkie aan.”

Testvluchten

Veel belangrijker is dat de opdrachtgevers de bereidheid moeten hebben mee te helpen bij het configureren van de meetapparatuur in combinatie met de dataverwerking. Testvluchten zouden vervolgens kunnen leiden tot verbeteringen. Om op basis van de opgedane ervaringen ‘nog scherper’ te kunnen opereren. Het tweetal schatte de toepassingsmogelijkheden van drones voor waterschappen in als “oneindig”.

Eind tijdperk schouwers?

Van der Schuyt: “De eerste generatie drones kon nog geen dijken inspecteren, maar inmiddels wordt ook gedacht aan inspecties bij calamiteiten, inspecties op droogte, op temperatuurverschillen, het in kaart brengen van sloten, of het uitvoeren van bepaalde schouwprocessen.” Dat de drone een eind zou maken aan het tijdperk van de traditionele schouwers werd overigens niet volmondig beaamd; menskracht blijft bij sommige klussen onontbeerlijk.

Kwestie van tijd

Het lijkt nog slechts een kwestie van tijd dat drones niet langer meer bij wijze van proef, maar op grotere schaal en op termijn wellicht zelfs structureel zullen worden ingezet. Maar ook een kwestie van aanpassing van de wetgeving. Die zit volgens Van der Schuyt momenteel niet helemaal in beton, maar is af en toe nog grijs. Zo wordt inmiddels ook gewerkt aan verruiming van de regelgeving in geval van calamiteiten en speciale inspecties. Met name waar hulpdiensten bij betrokken zijn. “Wij vliegen gecertificeerd en dan moet je voldoen aan een heleboel regeltjes en die voeren vrij ver. Maar op het moment dat je je zaken goed voorbereid, handboeken, kortom alles op orde hebt, krijg je in de regel wel een vergunning.”

Bron: CIV Water