Van 6 tot met 9 januari 2016 heeft in Las Vegas de jaarlijkse Consumer Electronics Show weer plaatsgevonden. Hieronder een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s, oftewel drones).

Geofencing
Steeds meer UAV’s zullen standaard worden uitgerust met geofencing, een softwarematige instelling die drones weerhoudt om op te stijgen en te vliegen in gebieden waar dat niet is toegestaan zoals gebieden rondom luchthavens (CTR).

Ontwijken van obstakels en langere vliegtijd
Verdere ontwikkeling voor drones leidt tot uitbreiding van functies die meer en meer standaard in de UAV’s worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld het automatisch ontwijken van obstakels.
Ook worden de UAV’s steeds lichter waardoor de vliegtijd op een batterij langer zal kunnen zijn. De vliegtijd van drones zal in de toekomst aanmerkelijk vergroot worden door de toepassing van brandstofcellen in plaats van batterijen.

Agrarische sector
Een interessante feature voor de agrarische sector is het synchroon laten vliegen van meerdere drones. Klik hier een voorbeeld van synchroon vliegen van drones.
Mogelijke toepassingen van drones in de agrarische sector zijn bijvoorbeeld:

  • Fotosynthese metingen
  • Bemesting van specifieke percelen.
  • Beoordelen van groei van gewassen.
  • Snel in kaart brengen van mogelijke schade aan gewassen.

Openbaar bestuur & lokale overheden

  • Voor het openbaar bestuur kunnen drones een hulpmiddel zijn bij:
  • het analyseren van verkeers – of bezoekersstromen.
  • het snel in kaart brengen van een groot gebied bij rampen of calamiteiten.
  • Monitoren van infrastructurele en of natuurprojecten met behulp van fotogrammetrie.
  • Schouwen van watergangen (sloten, beken, rivieren en kanalen).