Drone inspectie: hoe drones worden gebruikt voor visuele inspecties in Nederland

Written by Christiaan Driessen

16 juli 2020

}
Leestijd: 12 minuten

Een drone inspectie is een manier om visuele informatie te verzamelen over de gesteldheid van een object, zonder de inspecteur in direct gevaar te brengen. Steeds meer bedrijven, zowel groot als klein, inspecteren met drones om de onderhoudsstrategie te verbreden.

Dit alles in het kader van een aantal voordelen, waaronder efficiëntie, kostenbesparingen en verbeterde nauwkeurigheid.

Maar wanneer voegt een drone inspectie nu wel of geen waarde toe voor een bedrijf? En wat zijn nu eigenlijk de tarieven van een inspectie met drone?

Dit soort vraagstukken zijn vaak een belemmering wanneer het aankomt op het zinvol toepassen van drone technologieën.

In dit artikel gaan we hier dieper op in, door te kijken naar wat een drone inspectie precies inhoudt. Ook nemen we de meest voorkomende drone inspecties onder de loep, evenals de kosten van het inspecteren met drones.

Het artikel is als volgt ingedeeld:

  1. Wat is een drone inspectie
  2. Soorten drone inspecties
  3. Drone inspectie prijs
  4. Conclusie

 

Wat is een drone inspectie?

Dit is een visuele inspectie per drone welke veelal wordt ingezet voor objecten die door hun hoogte, grootte of onveilige toegang moeilijk te bereiken zijn. Dit kan zowel binnen, buiten als offshore het geval zijn. Belangrijk om te weten is dat, afhankelijk van de locatie, hier andere wet en regelgeving kan gelden.

De drone dient in feiten als een wendbaar verlengstuk van de inspecteur, welke hij zelfstandig, of in samenwerking met een drone operator, naar het desbetreffende object toe stuurt. Middels de ingebouwde camera worden belangrijke delen van het object in beeld gebracht ter inspectie. Net zoals dat bij een traditionele visuele inspectie het geval is.

 

Het voordeel van een drone inspectie

Het voornaamste voordeel is dat de inspecteur beschikt over meer flexibiliteit, waardoor het object geïnspecteerd kan worden uit verschillende invalshoeken. Dit gaat niet alleen ten goede van de inspectietijd, maar kan in sommige gevallen ook leiden tot betere resultaten. Daarnaast kan deze flexibiliteit ervoor zorgen dat plaatsen geïnspecteerd kunnen worden waar men voorheen nauwelijks tot niet bij kon.

Op gepaste afstand kan de inspecteur middels een live video feed de gesteldheid van het object nader beoordelen. Een groot pluspunt hierbij is dat alle drone beelden nu achteraf beschikbaar zijn voor uitgebreide analyses.

Wanneer er in de open buitenlucht is gevlogen, valt ieder drone beeld te herleiden aan een exacte locatie. Dat is handig, want zo weet je precies waar eventuele herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden. Maar ook als er binnen wordt geloven is het mogelijk om foto’s terug te leiden naar een locatie, mits de drone piloot van te voren een duidelijk vluchtplan heeft opgesteld.

 

Welke soorten drone inspecties zijn er?

Drone inspecties komen in allerlei soorten en maten. Het soort inspectie bepaald niet alleen welke drone hardware er nodig is, maar ook de complexiteit daarvan en de manier waarop deze wordt uitgevoerd. Zo kan het in sommige gevallen verstandig zijn om een professioneel drone servicebedrijf in te schakelen.

Daarnaast biedt de ene drone inspectie net iets meer voordelen dan de ander. Om een beter idee te krijgen van mogelijke drone toepassingen, staan hier de meest voorkomende soorten drone inspecties op een rijtje.

 

1. Drone Inspectie Zonnepanelen

Duurzame energie opgewekt door de zon, oftewel zonne-energie, bestaat in Nederland vooral uit panelen die stoom opwekken. En dat soort panelen zien we steeds meer; zo is het opgesteld vermogen aan zonnepanelen in 2018 met wel 52% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder.

Om ervoor te zorgen dat al deze panelen op volle toeren blijven draaien zijn regelmatige inspecties een must.

Tijdens dit soort inspecties zoekt men naar defecte cellen en slechte verbindingen in de panelen. Omdat deze beschadigen niet altijd op het eerste gezicht zichtbaar zijn, is het noodzakelijk om in parallel een infraroodcamera te gebruiken.

De inspecteur loopt dan alle zonnepanelen af, op zoek naar zichtbare warmteverschillen welke kunnen duiden op een defect. Wanneer dit het geval is, dient de inspecteur handmatig de locatie te noteren om op een later moment terug te keren voor reparatiewerkzaamheden.

 

Hoe drones helpen: 

Een zonnepanelen inspectie met drone kan hier de inspectietijd met wel 70% verlagen.

Dit wordt gedaan met een industriële drone welke is voorzien van zowel een thermische- als een RGB-camera. Dit maakt het mogelijk om gelijktijdig twee soorten beeldmateriaal te verzamelen, wat handig is voor latere analyses.

Door beide beelden naast elkaar te leggen valt in één oogopslag te zien of een warmteverschil wordt veroorzaakt door een interne of externe factor. Extern kan hier duiden op een scheurtje of opgehoopt stof, terwijl intern is te herleiden aan een foutieve kabel.

Met een breder perspectief vanuit de lucht kunnen meerdere panelen nu in beeld worden gebracht. Schades zijn hierdoor niet alleen sneller, maar ook eenvoudiger te vinden. Daarnaast is elk drone beeld te herleiden aan een exacte locatie, zodat foutieve panelen direct opgespoord kunnen worden voor herstelwerkzaamheden.

Drone zonnepanelen inspecties zijn hierdoor efficiënter, bieden een hogere nauwkeurigheid en verlagen de kans op fouten.

 

2. Drone Gevelinspectie & Dakinspectie

Er zijn verschillende redenen om een dak te inspecteren. Wellicht wil je weten of er voldoende plaats is voor een aantal zonnepanelen, een warmtepomp of een windmolen. Als dat het geval is, dan is het ook handig om te achterhalen wat de beste locatie is, evenals de verwachte opbrengst.

Voor vastgoedeigenaren is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de actuele gesteldheid van een dak of gevel. Zo kan de waarde van een huis dalen op het moment dat het dak of gevel er slecht bij ligt of niet goed is geïsoleerd.

In andere gevallen is het voor verzekeraars en reparatie/onderhoudsbedrijven noodzakelijk om, na bijvoorbeeld een grote storm, een accuraat beeld te krijgen van de totale schade.

Al met al zijn er dus genoeg redenen om dak- en gevelinspecties uit te voeren – alleen is dit niet altijd even eenvoudig.

Hoe groter en complexer het gebouw, hoe slechter de bereikbaarheid en dus des te lastiger de inspectie zal zijn. Dit kan niet alleen ten koste gaan van de kwaliteit, maar brengt ook de nodige veiligheidsrisico’s met zich mee.

 

Hoe drones helpen: 

Een gevel- of dakinspectie met drone biedt legio voordelen en kan de snelheid tot wel 3x verhogen.

Vanuit de lucht is er namelijk een veel breder perspectief te behalen, waardoor het gehele dak in één oogopslag zichtbaar is – zoals is te zien in de afbeelding hieronder. In combinatie met thermische beelden zijn mogelijke isolatieproblemen zo beter te op te sporen.

Afbeelding drone dakinspectie

Ook is het relatief eenvoudig om dit soort dakinspectiebeelden tijdens toekomstige inspectierondes te repliceren, zodat deze qua perspectief en hoogte precies overeenkomen. Dit is handig voor trendanalyses en houdt inspectiedata consistent.

Een moeilijk bereikbaar stuk gevel is middels een drone natuurlijk ook eenvoudig in beeld te brengen, zonder een inspecteur naar riskante hoogtes te sturen.

Naast platte beelden is het ook mogelijk om vastgoed in 3D in te meten. Zo kunnen vastgoedeigenaren een pand ten alle tijden virtueel bezoeken, vanuit elke mogelijke invalshoek. In combinatie met de juiste software is het zelfs mogelijk om hoogte, breedte en dieptemetingen te verrichten.

Een dak en gevelinspectie met drone gaat daarom ten goede van de inspectiesnelheid, kwaliteit en veiligheid.

 

3. Industriële Drone Inspectie

Zonder regelmatige inspecties kunnen machines en materieel onverwachts falen, met daarbij alle gevolgen van dien. Onverwachte defecten dragen niet alleen operationele en financiële implicaties, maar kunnen ook catastrofale gevolgen hebben voor de veiligheid.

Voor industriële bedrijven zijn regelmatige inspecties daarom cruciaal – er is geen ruimte voor fouten. Dat is niet altijd even gemakkelijk, want het inspecteren van grote industriële installaties is een behoorlijke uitdaging.

Door hoogtes, slecht toegankelijke plekken of door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zijn hier een hoop veiligheidsrisico’s aan verbonden. Om deze risico’s te minimaliseren, worden installaties vaak noodgedwongen stilgelegd.

Inspecties op hoogte gaan al snel gepaard met ladders, rope access, stellages of zelfs constructies waarin de inspecteur in een bakje omhoog wordt gehesen. Ook heeft men te maken met installaties waar de inspecteur niet zomaar naar binnen gestuurd kan worden, of nauwelijks tot niet bij kan.

 

Hoe drones helpen: 

Voor praktisch alle visuele inspectiedoeleinden kan een drone een ideale oplossing voor bieden, zonder het personeel in direct gevaar te brengen. Men hoeft geen stijgers meer te bouwen en machines kunnen niet, deels of minder lang uitgezet worden.

Hierdoor is een opslagtankinspectie met drone tot wel 70% goedkoper en het inspecteren van een offshore olieplatform tot wel 90%.

Voor het uitvoeren van visuele inspecties in besloten ruimtes en industriële installaties is de Elios 2 drone vrijwel de standaard. Deze drone is namelijk uitgerust met een beschermende kooi, LED verlichting, infrarood en een 4k RGB camera.

Industriële drone inspectie met Elios 2 Drone

De Elios 2 biedt daarom nieuwe kansen en maakt visuele inspecties mogelijk welke voorheen praktisch ondenkbaar waren. Denk daarbij aan rioolbuizen, drukvaten, luchtschachten, opslagtanks, schoorstenen of andere interne componenten van installaties.

Een industriële drone inspectie brengt echter wel een groter risico met zich mee. Een eventuele drone crash kan namelijk grote operationele en financiële gevolgen hebben. De vaardigheden van de drone piloot zijn hier dus extra belangrijk.

Bedrijven doen er daarom ook verstandig aan om dit soort inspecties uit te besteden aan een professioneel drone servicebedrijf.

 

4. Drone Windturbine Inspectie

Voor Nederland is wind de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie. Windparken op land en zee produceren op grote schaal tot wel 50% van de groene stroom.

Mits de bewegende onderdelen jaarlijks grondig geïnspecteerd worden voor eventueel onderhoud, kan de levensduur van een windturbine tussen de 20 tot 30 jaar liggen.

Via de traditionele werkwijze wordt dit soort inspectiewerk uitgevoerd door een klein team van industriële klimmers. Dit is een tijdsintensieve en vooral risicovolle methode waarbij twee tot vijf windturbines per dat geïnspecteerd kunnen worden.

Zoals is te zien op de afbeelding hieronder, is het correct inspecteren van een windturbine op hoogte bepaald eenvoudig.

Windturbine inspectie met rope access

Klimmers zitten namelijk vrij dicht op de verschillende delen van de turbine, waardoor het relatief moeilijk is om eventuele defecten te detecteren, beoordelen en accuraat te registeren.

 

Hoe drones helpen: 

In vergelijking met industriële klimmers liggen de kosten van een drone inspectie tot wel 50% lager; en in plaats van 2 tot 5, kan een enkele drone tot wel 20 windturbines per dag inspecteren. 

Deze efficiëntievoordelen in tijd en kosten maken het mogelijk om met een hogere regelmaat inspecties uit te voeren. Hierdoor kunnen potentiële problemen eerder achterhaald worden, wat de uiteindelijke levensduur van de turbine weer kan verlengen.

Aan de hand van thermische drone beelden is het mogelijk om structurele fouten en zwakke gebieden, onzichtbaar voor het blote oog, vroegtijdig te detecteren.

Al deze visuele drone beelden kunnen via assetmanagement software eenvoudig gekoppeld worden aan een precieze locatie op de turbine. Dat is niet alleen handig voor herstelwerkzaamheden, maar zo kan men tijdens toekomstige inspecties ook zien in hoeverre een defect verslechterd is.

 

5. Drone Kunstwerkinspectie

Civiele kunstwerken zijn bouwwerken welke onderdeel uitmaken van de water- en verkeersinfrastructuur. Denk daarbij aan bruggen, viaducten, tunnels of kademuren.

Om de veiligheid van dit soort bouwwerken te kunnen waarborgen zijn periodieke inspecties essentieel.

In het kader van kunstwerkinspecties voegen drones veruit de meeste waarde toe bij bruggen.

Zonder drone is er bij een bruginspectie namelijk een speciale hoogwerker of rope access nodig – zoals is te zien in de afbeelding hieronder.

voorbeeld hoogwerker voor bruginspectie

Deze aanpak is niet alleen tijdrovend, maar vereist ook de nodige traffic control om correct uit te voeren. De brug wordt dan deels of volledig afgesloten, wat weer leidt tot verkeersophopingen.

Zelfs met een gespecialiseerde hoogwerker is het nog altijd lastig om alle plekken aan de onderzijde van de brug volledig te inspecteren en volledig te registeren.

 

Hoe drones helpen: 

Een drone bruginspectie biedt hier verschillende voordelen in efficiëntie, veiligheid en kostenbesparingen.

Om te beginnen is voor een bruginspectie met drone is namelijk geen traffic control vereist.

De drone is relatief snel inzetbaar en is in staat om praktisch elk gedeelte van de brug in kaart te brengen met minimale hinder aan andere. Een belangrijke vereiste is hierbij dat de camera verticaal naar boven gericht kan worden, om de onderkant goed in beeld te brengen.

Met een drone is het ook nog eens mogelijk om de gehele brug digitaal te repliceren in 3D. Een visuele reconstructie is niet alleen handig voor toekomstige projecten, maar stelt men ook in staat om inspectiedata te linken aan onderdelen van het 3D model.

Meer weten? In dit artikel kijken we naar alle voordelen van bruginspecties met drones.

 

6. Drone Waterkeringinspectie

Nederland telt meer dan 3.700 km aan primaire-, en tot wel 10.000 km aan regionale waterkeringen. Dat klinkt veel, maar zonder dit complexe netwerk aan dijken, duinen en dammen zou meer dan de helft van de Nederlandse bevolking overstromen.

Bescherming tegen hoogwater is van cruciaal belang, evenals het regelmatig inspecteren, toetsen en onderhouden van onze waterkeringen.

Dat is geen gemakkelijke klus, gezien het werkterrein van een waterschap niet alleen groot, maar ook vaak lastig toegankelijk is. Hierdoor gaat er veel tijd verloren in het rond struinen door uitgestrekte gebieden voor het maken van verschillende foto’s en aantekeningen.

Luchtfoto werkgebied waterschap

Hoe drones helpen: 

Met drones kunnen waterschappen tot wel tien keer zo snel werken.

Drones zijn namelijk niet alleen goed voor visuele inspecties op afstand, maar ook voor het meten van de waterkwaliteit, blauwalg controles en zelfs hoogtemetingen van een dijk.

Ook zijn verborgen gebreken zoals piping middels een drone met infraroodcamera beter te detecteren.

Drones bieden hier een flexibele oplossing om actuele informatie in te winnen van een waterkering. In combinatie met traditionele methoden, zoals satellietbeelden, periodieke luchtfoto’s en hoogtebestanden, zijn (problematische) veranderingen daardoor sneller te detecteren.

 

Wat kost een drone inspectie?

Het uitvoeren van een drone inspectie is een professie an sich. Dit vereist een investering in technologie, certificaten, trainingen en vaardigheden. Veel bedrijven en particulieren kiezen er daarom voor om dit uit te besteden bij een professioneel drone servicebedrijf.

Maar wat kost een drone inspectie nu eigenlijk? Omdat professioneel drone vliegen een relatief nieuw begrip is heerst hier vandaag de dag nog een hoop onduidelijkheid over.

Het korte antwoord: het is geheel situatie afhankelijk.

Hier bij Dronepoint start het vrij inhuren van een ervaren drone piloot bijvoorbeeld op € 600 voor een dagdeel. Belangrijk hierbij om te weten is dat dit tarief enkel en alleen de basis dekt. Afhankelijk van het soort inspectie kan dit verder oplopen.

Om een beter beeld te krijgen van de totale kosten van een drone inspectie, moet je rekening houden met het volgende:

 

1. Hardware

Het uiteindelijke tarief van een drone inspectie is deels afhankelijk van de apparatuur die nodig is om de klus te klaren. Zo zullen de inspectiekosten met een relatief simpelere drone lager liggen in vergelijking met een geavanceerde variant.

Eerder is bijvoorbeeld uitgelegd hoe tijdens een drone zonnepaneleninspectie zowel een RGB als een infraroodcamera is nodig. Een industriële drone, zoals de DJI Matrice 200 series, kan hiervoor tot wel twee sensoren tegelijkertijd dragen – zie de afbeelding hieronder.

Drone Inspectie hardware: DJI Matrice Series

Voor geavanceerdere drones zoals deze is niet alleen een drone piloot vereist, maar tevens een sensor operator om de sensoren goed te kunnen bedienen. Dit vergt dus net wat extra mankracht, wat is terug te vinden in de prijsopbouw.

 

2. Moeilijkheidsgraad

Een drone servicebedrijf kan een premium rekenen zodra een inspectie relatief lastig of risicovol is. Neem een industriële inspectie als voorbeeld, waar een hoop complexiteit en risico’s aan gepaard gaan.

Ook kan de moeilijkheidsgraad van de opdracht invloed hebben op de tijd die nodig is om de klus te klaren. Denk hierbij aan het aantal verplaatsingen, de grootte van het object of de hoeveelheid en/of verschillende soorten data.

 

3. Wet & Regelgeving

In Nederland geldt er specifieke wet & regelgeving voor beroepsmatig vliegen met een drone. Indien van toepassing, kan dit invloed hebben op het uiteindelijke tarief van een drone inspectie.

Wanneer er bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom wordt gevlogen, dient er een zogeheten ‘observer’ aanwezig te zijn. Dit is iemand die de omgeving in de gaten houdt, wat dus weer extra mankracht vereist.

Wanneer er binnen een Controlled Traffic Region (CTR) wordt gevlogen, moet er voorafgaand aan en tijdens de vlucht contact met de luchtverkeersleiding worden behouden. Hiervoor is speciale apparatuur nodig.

Ook moet er binnen een CTR voorafgaand aan de uitvoering een gedetailleerd vliegplan worden ingediend, wat weer extra voorbereiding vereist.

Op deze kaart is te zien waar in Nederland is te spreken van een CTR gebied.

 

4. Datamanagement

In sommige gevallen is het enkel en alleen vliegen met een drone niet genoeg. Denk hierbij aan het maken van een 3D Puntenwolk, een Digital Terrain Model of een Orthomosaic.

Alle verzamelde drone data moet achteraf namelijk nog verwerkt worden met professionele softwarepakketten zoals Pix4D.

Afhankelijk van de project grootte kan hier een hoop extra tijd in gaan zitten. Daarnaast kan het hosten en het online beschikbaar stellen van grote databestanden ook extra kosten met zich mee brengen.

 

Conclusie

Drones zijn uitermate geschikt voor het visueel inspecteren van objecten welke door hun hoogte, grootte of onveilige toegang moeilijk te bereiken zijn. Door hierbij verschillende sensoren aan toe te voegen, kunnen defecten beter of zelfs eerder worden opgespoord.

Wanneer een drone inspectie juist wordt toegepast, zijn er voor bedrijven vele voordelen te behalen in veiligheid, efficiëntie, kostenbesparingen en nauwkeurigheid.

In Nederland bestaan vandaag de dag verschillende soorten drone inspecties waarmee aantoonbare resultaten zoals deze te behalen zijn.

De meest voorkomende zijn zonnepanelen inspecties, windturbine inspecties, gevel- & dakinspecties, industriële inspecties, kunstwerkinspecties en inspectie van waterkeringen met drones.

Omdat drone technologie alsmaar toegankelijker en gebruiksvriendelijker wordt, is de kans groot dat dit soort toepassingen zal blijven toenemen.

Wanneer het aankomt op drone inspecties, bestaat er echter geen one-size-fits-all aanpak. De benodigde hardware, software en expertise staat hierbij gelijk aan de complexiteit, het risicogehalte en de gewenste resultaten van de inspectie.

Dit geldt ook voor de prijs van een drone inspectie, welke sterk afhankelijk is van dit soort variabelen.

 

Zelf doen of uitbesteden?

Starten met drone inspecties is een serieuze investering in technologie, kennis en talent – een ware professie op zichzelf.

Veel bedrijven maken daarom ook de keuzen om dit uit te besteden bij een professioneel drone servicebedrijf. Een drone servicebedrijf regelt dan alle werkzaamheden van A tot Z – data inwinning tot verwerking.

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je als bedrijf drone technologie volledig gaat integreren in bestaande onderhoudsprocessen. In dit geval is het raadzaam om samen te werken met een assetmanagement consultancybureau zoals Compris.

Dit soort partijen beschikken over veel kennis op assetmanagement-niveau, en helpen bij het correct integreren van drone inspectiedata binnen onderhoudsprocessen en -systemen.

0 reacties