Hoe Hunze en Aa’s drones & AI toepassen in de strijd tegen het beruchte muskusratprobleem

Nederland telt meer dan 3.700 km aan primaire-, en tot wel 10.000 km aan regionale waterkeringen. Dat klinkt veel, maar zonder dit complexe netwerk aan dijken, duinen en dammen zou meer dan de helft van de Nederlandse bevolking overstromen. Bescherming tegen hoogwater is en blijft toch altijd van levensbelang. Alleen dit is geen gemakkelijke klus: zo lopen er dagelijks tot wel 400 professionele inspecteurs rond door heel Nederland om dit netwerk manueel te inspecteren. Vaak is dit zoeken naar een naald in een hooiberg; in een speurtocht naar gebreken zoals erosie, piping of ondergrondse tunnelvorming. En de tijd dringt, want klimaatverandering en alsmaar toenemende extreme weersomstandigheden oefenen steeds meer druk uit. Er is daarom steeds meer belang bij innovatieve oplossingen, en daar probeert Dronepoint een steentje aan bij te dragen.

De Uitdaging

Ondergrondse tunnelvorming is één van de grootste problemen waar waterschappen dagelijks mee worstelen. Rondom de Nederlandse dijken leven namelijk allerlei soorten dieren, zoals konijnen, mollen en muskusratten. De muskusrat in het bijzonder is een echte graver, en creëert aan de lopende band uitgestrekte gangenstelsels onder onze dijken. Dit leidt tot verzakkingen, wat legio risico’s met zich mee brengt. Vandaag de dag gebruiken nog veel inspecteurs prikstokken in de hoop dit soort holtes vroegtijdig te detecteren. Ook worden er karretjes met grondradar ingezet, alleen is dit niet altijd even praktisch wegens de vele obstakels op de dijkoppervlakte. Hunze en Aa’s is daarom actief op zoek naar een efficiënte, effectieve, en vooral betrouwbare oplossing.

De Oplossing

Stap 1: Creëer een digitale replica van de dijk

Zonder enige belemmering vliegt een drone in een fractie van de tijd tweemaal over en weer de dijk. Tijdens de eerste vlucht is de drone uitgerust met een LiDAR sensor; een technologie die de afstand tot een oppervlakte bepaald door het gebruik van laserpunten. Het resultaat is een digitale replica van de dijk, waarop de kleinste nuances duidelijk zijn af te lezen. Hierdoor is het zelfs mogelijk om aanwezige vegetatie en begroeiing te detecteren, en eventueel te verwijderen van de replica.

Voor de tweede vlucht wordt de LiDAR sensor vervangen voor een grondradar, om op betrouwbare wijze mogelijke uithollingen te detecteren in de dijk. De resultaten kunnen vervolgens, aan de hand van de digitale replica, visueel worden weergegeven op de exacte locatie. Lees meer over onze drone inspectie technologieën zoals LiDAR en grondradar. 

Stap 2: Analyseer de data aan de hand van AI

Voor het analyseren van de data werken wij samen met onze partner HAL24K: een van de meest toonaangevende Data Intelligence bedrijven in Nederland. Aan de hand van artificiële intelligentie wordt de data geanalyseerd voor mogelijke gebreken, en de ernst daarvan. Ook is het de bedoeling om op lange termijn te voorspellen waar nieuwe gebreken gaan plaats vinden, en hoe deze zich verder gaan ontwikkelen.

Stap3: Verzamel alle data in één digitale werkomgeving  

Alle data, analyses en digitale replica’s worden opgeslagen en weergegeven in ons Inspectie & Asset management platform: asset-viewer. Met alle data gecentraliseerd op één plek, is het na verloop van tijd mogelijk verschillende trendanalyses uit te voeren. En wanneer iedereen toegang heeft tot dezelfde visuele informatie, is het coördineren van werk een stuk eenvoudiger.

Het Resultaat 

Door de efficiënte en effectiviteit van drones is het nu mogelijk om meer data te verzamelen in minder tijd. Hierdoor is het dus mogelijk om meer waterkeringen jaarlijks in te meten, om zo een actueler overzicht te bewaren. Ook zijn inspecteurs niet meer op zoek naar een speld in een hooiberg: sensoren en AI-gestuurde analyses zijn niet alleen betrouwbaar, maar zorgen er ook voor dat inspectie experts hun tijd beter kunnen benutten op plaatsen waar het écht nodig is.

De volgende stap

Interesse om samen te werken? Neem dan gerust contact met ons op!