Hoe HTM 5x sneller te werk gaat met behulp van drones

Al sinds 1864 is openbaar vervoerbedrijf HTM hecht verankerd in de Haagse samenleving. Met haar bussen, trams, lightrail, groepsvervoer en ruim 2.000 medewerkers brengt HTM jaarlijks meer dan 130 miljoen reizigers van A naar B.

 

Situatie

In vakjargon wordt een ‘baanlichaam’ aangeduid als het zand of de aarde waarop het spoor rust. Door bijvoorbeeld een slappe ondergrond of treinbelasting, wil het nog wel eens voorkomen dat een baanlichaam wat verzakt. Dat is een probleem, want een goede bodemgesteldheid onder het spoor is essentieel om treinen soepel en veilig te laten rijden. HTM is er daarom ook bij gebaat om verzakkingen in een zo vroeg mogelijk stadium te identificeren.  

Kamperlijnbrug foto

Uitdaging

HTM had een sterk vermoeden dat het baanlichaam van de sneltramhalte ‘Van Tuyllpark’ sinds de opening in 2019 is verzakt. Om dit te valideren en eventuele verzakkingen in kaart te brengen, worden er normaal gesproken landmeters ingezet.

Het gehele tracé is in totaal 1510 meter hemelsbreed, wat voor een team van landmeters zou uitkomen op twee weken meetwerk. En gezien het spoor overdag in gebruik is, moeten de landmeters in het holst van de nacht aan de slag. In combinatie met een nachttarief is het gebruiken van landmeters niet alleen kostbaar, maar ook nog eens tijdrovend.

De opdracht

In haar zoektocht naar een snellere, goedkopere en praktischere manier om deze verzakkingen in kaart te brengen, heeft HTM een beroep gedaan op Dronepoint. Om de meerwaarde van drones ten opzichte van landmeters zo goed mogelijk op de proef te stellen, is er gekozen voor een Proof of Concept (PoC). Hierbij is een deel van het baanlichaam ingemeten door zowel Dronepoint, als een team van landmeters. Het doel van de PoC is om de resultaten met elkaar te vergelijken op basis van snelheid, kosten en nauwkeurigheid.

Foto Rob Mondeel

“The difference between men and boys is the size of their toys’. Het is super mooi materiaal. Ik ben erg onder de indruk van de programmeerbare vluchtroutes en de op de drone gemonteerde sensoren. Daarnaast moet ik zeggen dat de opgeleverde beelden echt super scherp zijn”

Johan Radstaak

RAMS ENGINEER INFRA bij HTM

De implementatie van drones

Het inzetten van drones rondom het spoor brengt het nodige voorwerk met zich mee, evenals benodigde vergunningen en certificeringen. Als professioneel drone bedrijf zijn dit zaken welke Dronepoint van begin tot eind op zich neemt. In het geval van HTM, ziet dat er als volgt uit:

1) Vergunningen & Certificering

Sneltramhalte Tuyllpark is gelegen in het Controlled Traffic Region (CTR) van Rotterdam. Om hier te mogen vliegen stelt Dronepoint eerst een vluchtplan op, waarna toestemming wordt aangevraagd. Binnen een CTR-gebied heeft Dronepoint voorafgaand aan en tijdens de vlucht contact met de plaatselijke luchtverkeersleiding. 

 

2) Regelgeving

Het grote voordeel van drones is dat de operatie overdag kan plaatsvinden terwijl de trambaan operationeel blijft. Om de veiligheid rondom het spoor optimaal te waarborgen moet de drone uitwijken op het moment dat er een rijdende trein passeert. Met behulp van een veiligheidsman, kon de drone piloot tijdig geïnformeerd worden wanneer dit het geval was, zodat de drone gepaste afstand kon nemen van het spoor.

De resultaten van de drone inspectie

Op basis van fotogrammetrie zijn de dronebeelden in eerste instantie verwerkt tot een 3D puntenwolk welke geldt als nulmeting. Een 3D reconstructie van de sneltramhalte biedt HTM extra visuele informatie, en stelt hen in staat om op driedimensionaal niveau metingen uit te voeren. 

3D model

Daarnaast zijn de drone beelden verwerkt tot een hoogtebestand (.DWG), welke vervolgens is omgezet naar een tekening met daarop 12 doorsnedes van het baanlichaam. Aan de hand van deze tekeningen is HTM in staat om verzakkingen te identificeren ten opzichte van de voorgaande jaren.

Nu is het tijd om de resultaten te vergelijken met die van de landmeters op basis van nauwkeurigheid, tijd en kosten:

1) Nauwkeurigheid

De resultaten van deze pilot zijn achteraf nogmaals nagemeten door een team van landmeters. Uit deze vergelijking is naar voren gekomen dat het gebruik van drones niet ten koste gaat van de kwaliteit. 

Een bijkomend voordeel van drones is dat er een databestand wordt gegenereerd van het gehele tracé. Hiermee is HTM in staat om achteraf op willekeurige plekken extra doorsnedes te maken – iets wat voorheen niet mogelijk was. 

Maar is het toepassen van drones dan nu ook daadwerkelijk net zo nauwkeurig als de metingen van landmeters? Niet helemaal; er is namelijk nog een enkele kanttekening te vermelden. 

De begroeiing op het talud wordt namelijk ook door de drone geregistreerd. Een volgende stap is daarom ook het toepassen van LiDAR technologie, waarmee het mogelijk is dergelijke vegetatie achteraf weg te filteren.

2) Tijd

Het deel van de sneltramhalte dat is uitgekozen voor deze PoC heeft met de drone een halve dag in beslag genomen, in vergelijking met met twee nachtdiensten met het team van landmeters. 

Wanneer dit wordt doorberekend naar het gehele tracé van 1510 meter, zou dit uitkomen op slechts twee dagen met een drone tegenover tien werkdagen voor de landmeters. 

Omgerekend zijn drones 5x sneller dan landmeters wat resulteert in een tijdswinst van 80%.

3) Kosten

De 80% tijdswinst is direct door te vertalen naar de kostenbesparingen. Daarnaast vervalt het nachttarief, wat leidt tot een verdere besparing in de kosten. 

Geïnteresseerd hoe drones jouw inspectieprocessen naar een hoger niveau kunnen tillen? Neem dan gerust eens contact op voor vrijblijvend advies.